Brexit och momsen

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land, vi är just nu inne i övergångsperioden som pågår till den 31 december 2020. När det gäller mervärdesskatt så är EU:s regelverk tillämpligt under hela övergångsperioden men det upphör att gälla 31 december 2020.

Tänk på att efter årsskiftet kommer alla varutransaktioner med Storbritannien att hanteras genom import och export, dvs en tullhantering. Som det ser ut nu kommer man att behöva ha ett särskilt EORI nummer för bara Storbritannien. EORI nummer tilldelas av Tullverket.

 

EU:s alla förenklingsregler för moms upphör att gälla, tex vinstmarginalbeskattning för resor, distanshandel för varuförsäljning, trepartshandel etc.

 

Om du under 2020 betalat engelsk moms i Storbritannien kan du ansöka om återbetalning av den engelska momsen via Skatteverket senast den 31 mars 2021. Därefter är du hänvisad till att ansöka om återbetalning via engelska Skatteverket.

 

Tänk på att det kommer att bli en särskild hantering för Nordirland. De kommer att betraktas som ett EU-land vid handel med varor men som ett land utanför EU vid handel med tjänster. Företag på Nordirland kommer att få ett VAT-nummer som börjar med XI.