Dags att deklarera

I år är det rekordmånga som får sina inkomstdeklarationer digitalt dvs till sin digitala brevlåda. Om du har skaffat digital brevlåda senast 24 februari 2022 så har du i dagarna fått din deklaration där, i form av en pdf-fil. I vissa digitala utskick har det blivit fel och Skatteverket har därför skickat ut ytterligare en deklaration till de berörda. Om du har fått två deklarationer i din digitala brevlåda så är det den senaste som är rätt.

Du som inte har digital brevlåda får din deklaration med posten mellan 15 mars – 15 april.

 

Alla som har e-legitimation kan, från och med 15 mars, logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 på skatteverket.se för att se sina uppgifter och deklarera, oavsett om man har digital brevlåda eller inte.

 

Vilka behöver deklarera?
Alla som har fått en deklarationsblankett skickad till sig, antingen med posten eller  till sin digitala brevlåda, ska deklarera. I vissa fall ska man deklarera även om man inte har fått en blankett.

 

Om du inte har fått en deklarationsblankett men något av nedanstående påståenden gäller för dig, så ska du ändå deklarera. I så fall kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller beställa en pappersblankett via Skatteverkets beställningstjänst.

 • Du har varit bosatt i Sverige under hela 2021 och har haft inkomst av tjänst, till exempel lön eller pension, eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 20 135 kronor eller mer.
 • Du har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.
 • Du har haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Kapitalinkomster kan till exempel vara när du har sålt fonder, aktier, kryptovaluta, sålt eller hyrt ut en bostad eller fått utdelning eller ränteinkomster.
 • Du har från ett fåmansföretag fått något av följande:
  • utdelning på aktier, eller vinst vid försäljning av aktier, som ska tas upp som inkomst under ”Tjänst”
  • andra ersättningar eller förmåner som ska tas upp som inkomst under ”Tjänst”.
 • Du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer.
 • Du ägde fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet eller tomt) eller del av en fastighet den 1 januari 2021.

Tänk på att du även kan behöva deklarera inkomster som du har fått från utlandet, och du som har bott utomlands hela året kan i vissa fall ändå behöva deklarera i Sverige.

 

Vad gäller för barn och ungdomar?
Det är samma regler för att lämna in deklaration för alla, både barn och vuxna. Barnet ska deklarera om det har fått en blankett hemskickad samt i vissa fall även om man inte har fått en blankett, enl ovan.

I korta drag behöver barn inte deklarera om:

 • de har jobbat och tjänat mindre än 20 135 kr i lön under 2021, eller om
 • de bara har haft kapitalinkomster som tex utdelning, ränta eller schablonintäkt som Skatteverket redan har fått kontrolluppgift på.

 

Inga särskilda avdrag på grund av pandemin
Många har arbetat hemifrån under 2021 eller tagit bilen istället för bussen till jobbet, men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av coronapandemin. Det går i regel inte att få avdrag för t ex arbetsrum, möbler, bredband eller fika. Och för att få milavdrag för resor till och från jobbet krävs det fortfarande att man gör en tidsvinst på två  timmar per dag jämfört med om man åker kollektivt samt att avdraget ska överstiga 11 000 kr.

 

Skatteåterbäring / kvarskatt
Det är när man får sin slutskattsedel som avgör när återbäring erhålls och när kvarskatt ska betalas. De flesta av våra kunder får sin slutskattsedel i augusti. Om du ska få skatt tillbaka kommer den till ditt anmälda konto i augusti. Om du ska betala kvarskatt är det ofta förfallodatum 14 november 2022. Kontrollera dock alltid förfallodatum på din slutskattsedel för säkerhets skull!

Ränta på kvarskatt beräknas med 1,25% (från 15 februari på kvarskatt >30 000kr och från 4 maj på kvarskatt <30 000kr) och om man vill minska sin räntekostnad kan man betala kvarskatten så snart som möjligt. Betalning kan göras antingen via Swish genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.se och följa instruktionerna, eller till bankgiro 5050-1055, ange då ditt OCR-nummer som du hittar i tjänsten OCR-beräkning.