Dags för fastighetstaxering för hyreshus

Nu har e-tjänsten för fastighetstaxeringen 2022 öppnat och den som har e-legitimation kan logga in på skatteverket.se för att deklarera sitt hyreshus. Deklarationen skickas ut på papper i slutet av september och senaste deklarationsdag är den 1 november 2021.

Rätt taxering är inte bara viktigt för att det ska bli rätt fastighetsskatt eller fastighetsavgift utan ligger även till grund för stämpelskatten vid ett ägarbyte och påverkar vilket skattemässigt avskrivningsunderlag byggnaden får. Typ av fastighet påverkar också vilken avskrivningstakt som är tillåten skattemässigt.

 

Uppgifterna som ska lämnas till skatteverket ska avspegla de förhållanden som gäller 1 januari 2022 men i 2020 års nivå. Det innebär att man ska redovisa de bostäder och lokaler som man hyr ut per 1 januari 2022 men hyran ska redovisas i 2020 års nivå. Om du inte vet hur fastigheten kommer att se ut 1 januari 2022 eller om du av annan anledning inte hinner lämna deklarationen till den 1 november 2021 finns möjlighet att ansöka om anstånd med att lämna deklarationen till februari/mars nästa år.

 

Under 2020 var det många som lämnade hyresrabatter till sina hyresgäster pga pandemin men detta ska inte beaktas vid taxeringen utan det är de normala hyrorna som ska redovisas. Om det finns vakanser så ska hyran som man skulle ha fått in om bostäderna/lokalerna varit uthyrda uppges. Att tänka på är dock att  vid stora vakanser kan det finnas rätt till en justering för s k  säregna förhållanden. Det kan även vara bra att fundera på om det finns andra säregna förhållanden som gör att taxeringsvärdet kan justeras.

 

Skatteverket fattar beslut om taxeringen senast 15 juni 2022 och besked skickas sedan antingen till digital brevlåda eller på papper.