Deklarera ditt lantbruk senast 1 november 2022

Nu har fastighetstaxeringen för lantbruk öppnat och det går att se det föreslagna taxeringsvärdet eller fastighetsdeklarationen i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration Lantbruk.

Nytt för den här taxeringen är att Skatteverket i vissa fall beräknar hur mycket skog som finns på fastigheten utifrån skogliga grunddata dvs en sammanslagning av uppgifter från Lantmäteriet och fältdata från Sveriges Lantbruksuniversitet. I andra fall gör man likt tidigare och utgår från senaste taxering och räknar upp med beräknad årlig tillväxt.

 

Oavsett vilken metod som har använts ska man som fastighetsägare ändra de förifyllda uppgifterna om man anser att de inte stämmer, exempelvis p g a avverkning eller stormfälld skog.