Dyrare med tjänstebil

Att ha tjänstebil kommer att bli dyrare från och med 2018. Framför allt för dem som bor i områden där trängselavgifter tas ut. Har du förmånsbil? Och kör mycket i Stockholm eller Göteborg? I så fall kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har fattat beslut, utifrån regeringens budgetförslag tidigare i höstas, om att trängselskatten ska förmånsbeskattas separat. Det innebär att du som har en förmånsbil och passerar en betalstation måste hålla reda på om resan sker i tjänsten eller privat.

Tidigare har förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgift ingått i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Det har inte påverkat bilförmånen alls om arbetsgivaren betalat trängselskatten, även för privatresor. Men från 1 januari 2018 ändras reglerna. Åtskilliga arbetsgivare kommer att beröras av beslutet då förmånen betald trängselskatt innebär ska beskattas separat. Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning. Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för mars, som ska lämnas in senast 12 april.

 

Sedan tidigare står det också klart att basbeloppet 2018 höjs till 45 500 kronor, en höjning med 700 kronor, något som också påverkar förmånsvärdet på bilen.

 

För vissa blir det dessutom ännu mer kännbart ekonomiskt med tjänstebil om de berörs av det bonus-malus-system riksdagen fattat beslut om att införa för lätta fordon. Miljöanpassade fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid beskattas högre, och fordon med relativt låga utsläpp premieras genom en bonus vid inköpstillfället. Bonus-malus-systemet ska omfatta fordon av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga första gången 1 juli 2018 eller senare. Med lätta fordon menas personbilar klass I och klass II samt lätta lastbilar och lätta bussar med en totalvikt på max 3 500 kilo.

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat