Förlängt omställningsstöd

Regeringen har nu beslutat om en förlängning av omställningsstödet fram till och med februari 2021. Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019.

Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Stödet går att söka hos Skatteverket under perioden 25 februari till och med 30 april 2021. E-tjänsten öppnar den 25 februari kl 12.00.

 

Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina fasta kostnader.  Det är företagets fasta kostnader, enligt samma definition som tidigare, minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företaget räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningskostnaderna. Att beräkningarna ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd.

 

Så här räknar ni ut stödet för perioden aug-okt : (summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,75

 

Så här räknar ni ut stödet för perioderna nov-dec och jan-febr : (summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) x 0,90

 

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

 

En revisor kan behöva lämna ett yttrande

Om ni ansöker om ett stöd på minst 100 000 kronor ska ni bifoga ett yttrande över era lämnade uppgifter. Yttrandet ska komma från ett registrerat revisionsbolag eller godkänd eller auktoriserad revisor. Ni behöver bifoga ett yttrande för varje stödperiod där ni ansöker om stöd för minst 100 000 kronor.

 

Hur och när kommer pengarna?

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten. Det gäller under förutsättning att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto. Därefter betalas pengarna ut automatiskt om företaget har anmält ett bankkonto och inte har några skulder på skattekontot.