Förslag på nedstängningsstöd

Ett nytt stöd i coronapandemins spår har nu föreslagits av regeringen. Stödet ska kunna hjälpa företag som tvingas stänga sin verksamhet till följd av den nya pandemilagen, och det ska kunna täcka upp till 100% av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader.

Hittills har några sådana nedstängningsbeslut inte fattats men om det blir nödvändigt för att begränsa smittspridningen i samhället ska alltså de drabbade företagen kunna få hjälp. För att kunna ta del av stödet ska företagens omsättning ha minskat jämfört med en referensperiod.  Den del av omsättningstappet som kan hänföras till nedstängningen ska uppgå till minst 25% av referensperiodens omsättning. Stödet kommer sedan att ges i förhållande till hur stor del av omsättningstappet som direkt har orsakats av nedstängningen.

 

Förslaget måste nu godkännas av EU-kommissionen vilket kan medföra vissa ändringar, vi återkommer med mer information när beslut har fattats.