Fortsatta stöd till följd av coronapandemin

Många företag har drabbats av kraftigt minskad omsättning under pandemin och Riksdagen har beslutat att utöka både omställningsstödet och omsättningsstödet till att omfatta ytterligare tre stödperioder, december 2021 – februari 2022.

  • Omställningsstödet innebär att du som företagare kan ansöka om stöd för dina fasta kostnader om företaget har minskat sin omsättning till följd av coronapandemin. Samma regler som för tidigare stödperioder gäller även nu dvs omsättningstappet ska vara mer än 30% jämfört med motsvarande period 2019, och du kan få ersättning för dina icke-täckta fasta kostnader med mellan 70-90%.Om företaget tidigare har fått omställnings- eller korttidsstöd behöver du redovisa hur mycket stöd som har erhållits när du gör ansökan. Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst Ansök om omställningsstöd på Mina sidor och ansökningstiden för perioderna dec-jan stänger 31 mars 2022 och för februari stänger ansökan 13 april 2022.

 

  • Omsättningsstödet riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har minskat sin omsättning till följd av coronapandemin. Samma regler som för tidigare stödperioder gäller även nu dvs omsättningstappet ska vara mer än 30% jämfört med motsvarande period 2019 och du kan få ersättning med 90% av omsättningstappet upp till 24 000 kr per stödperiod.  Ansökan görs via Boverkets e-tjänst och ansökningstiden stänger 30 april.