Hyresstöd möjligt att söka även 2021

Hyresstödet kommer gå att söka även för perioden 1 januari till och med sista mars i år. Det har nu regeringen beslutat. Det statliga hyresstödet infördes under förra året för att tillfälligt kunna kompensera hyresvärdar som sänker hyran för sina hyresgäster som är verksamma i vissa utsatta branscher och som påverkats av pandemin. Det har framför allt handlat om att stödet riktas till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt på grund av covid-19.

Enligt beslutet från regeringen ska hyresstödet gå att söka för första kvartalet 2021 om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om en rabatt på den fasta delen av hyran. Överenskommelsen ska vara skriftlig och ha träffats senast 31 maj. Hyresvärdarna kan få stöd med 50 procent av den överenskomna rabatten och stödet är utformat på samma sätt som för perioden april till och med juni förra året.

 

Stödet söks hos länsstyrelserna, som är handläggande myndighet, och ansökan är öppen mellan 3 maj och 30 juni. Regeringen har också meddelat att stödet kommer att förlängas och även gälla andra kvartalet 2021, mer information om det väntas senare under våren.

 

Texten publiceras i samarbete med Tidningen Resultat