Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige

Riksdagen har nu beslutat att den så kallade 183-dagarsregeln inte ska gälla vid uthyrningssituationer från och med 1 januari 2021. Regeln har inneburit att personer som tillfälligt arbetat i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare har sluppit att betala skatt här om vistelsen i Sverige har varit mindre än 183 dagar per år. Regelverket innebär omfattande förändringar, inte minst för utländska företag med personal i Sverige, men också för svenska företag som anlitar utländska underentreprenörer för arbete i Sverige.

Det nya beslutet innebär att en person som är uthyrd för arbete i Sverige kommer att vara skattskyldig här i princip från dag ett. Undantag finns för enstaka dagar, högst 15 dagar i följd och 45 dagar per år.

 

Dessutom kommer utländska utbetalare utan fast driftställe i Sverige bli skyldiga att göra skatteavdrag om arbete utförs i Sverige. Detsamma gäller svenska utbetalare som betalar ersättning till utländsk person utan F-skatt (såväl fysisk som juridisk), om arbetet är utfört i Sverige. (Till skillnad från idag när skyldigheten inte finns om mottagaren inte har fast driftställe).

 

Grundprincipen är således att arbete i Sverige ska beskattas i Sverige, oavsett var anställningen finns. Dubbelbeskattningsavtalen kan dock fortfarande ändra på denna princip så att de svenska reglerna inte alltid kommer slå igenom.

 

Är ni berörda av de nya reglerna och har funderingar vad som gäller just för er och er verksamhet, hör av er så hjälper vi er att utreda om och hur ni påverkas.