Karensdag blir karensavdrag

Från 1/1 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag och syftet med de nya reglerna är att det ska bli mer rättvist bl a för de som arbetar oregelbundna tider. De kunde tidigare drabbas av mycket olika karensavdrag beroende på vilken dag de blev sjuka. Nu ska istället avdraget göras med 20% av den sjuklön som en genomsnittlig veckoersättning skulle ge, och därmed spelar det inte längre någon roll när sjukfrånvaron inträffar, avdraget blir lika stort oavsett hur mycket man skulle arbetat den första dagen.

De nya reglerna innebär att den anställde får sjuklön (80% av lönen) från och med den första dagen i sjuklöneperioden istället för från den andra dagen. Sedan beräknas vilken sjuklön det skulle bli på en genomsnittlig veckoersättning, och 20% av denna dras av från sjuklönen. Observera att avdraget aldrig kan bli större än sjuklönen som betalas ut för perioden.

 

Är företaget anslutet till kollektivavtal kan det finnas särskilda beräkningar att ta hänsyn till.