Kompensation för höga sjuklönekostnader

För perioden april – juli 2020 beslutade regeringen att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader skulle få ersättning för hela kostnaden. För perioden augusti – december 2020 ersätts inte alla sjuklönekostnader men de ersätts till en högre nivå än enligt de ordinarie reglerna.

Kostnaden för sjuklön ersätts nu enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har haft. Mer information finns här:

 

Från och med januari 2021 gäller i nuläget ordinarie regler igen.