Korttidsarbete

Sedan 16 mars är det möjligt för arbetsgivare att få stöd från staten för att låta personal (inkl anställda delägare till aktiebolag) gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Vid korttidsarbete får de anställda behålla en stor del av sin ordinarie lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Arbetsgivare och arbetstagare (och i vissa fall facket) måste vara överens om korttidsarbetet och fasta procentsatser gäller. OBS - om du har sökt stöd måste du göra en avstämning med Tillväxtverket i rätt tid.

Reglerna för korttidsarbete trädde ikraft i början av april men tillämpas från den 16 mars. Enligt uppgifter från Tillväxtverket hade per den 27 maj nästan 70 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete kommit in till verket, och drygt 60 000 ansökningar har beviljats vilket omfattar drygt en halv miljon arbetstagare. Grundförutsättningarna för stödet finns på www.tillvaxtverket.se men nedan ges lite praktisk information.

 

  • Från början fanns möjlighet till nedskrivning av arbetstiden med 20, 40 och 60%. Under maj, juni och juli finns nu även möjlighet till 80%. Ingen ny ansökan behöver göras, differensen regleras i samband med avstämningen.

 

  • Glöm dock inte att skriva nya individuella avtal om nedskrivningsnivåerna ändras. För er som har kollektivavtal ska ev ny förhandling göras med den fackliga organisationen. Detta beroende på vad ni avtalade om i ursprungsavtalet.

 

  • Glöm inte att hushålla med stödpengarna. Ev ledigheter, sjukfrånvaro, semester mm ska avräknas vid avstämningen och ska då betalas tillbaka.

 

  • Tidigare räknades intjänad och betald semester som närvaro och var då stödgrundande. Detta ändrade Tillväxtverket och nu gäller att all ledighet, sjukfrånvaro mm räknas som frånvaro och är alltså ej stödgrundande!

 

  • I mitten på maj förtydligade Tillväxtverket sin syn på stöd till korttidsarbete och uttag av tex aktieutdelningar. De menar att det inte är förenligt med lagen att t ex  aktieutdelningar betalas ut under tiden man erhåller stöd för korttidsarbete.

 

  • OBS – senast två veckor innan stödperioden går ut ska det göras en avstämning med tillväxtverket. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att denna avstämning görs. Görs inte detta blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig av hela stödet. Påminnelsemail kommer till den som angetts som kontaktperson på företaget. Meningen var att rutinerna och förfarandet kring avstämningen skulle vara igång den 1 juni, men Tillväxtverket har haft problem med att få igång sina system så datumet är flyttat till den 16 juni.

 

  • Glöm inte att det är fullt möjligt att anordna kompetensutbildning även om medarbetarna är under korttidsarbete. Detta ska då göras på den tid som är utanför korttidsarbetet. T ex om man har en nedsättningsgrad på 60% så ska kompetensutvecklingen anordnas under dessa 60%.