Krav på elektronisk betalning för rot- och rutavdrag

Från 1 januari 2020 måste kunderna betala elektroniskt när det gäller rot- och rutarbeten för att företaget som utfört tjänsterna ska få resterande ersättning utbetald från Skatteverket. Riksdagen har tagit beslutet för att försvåra för ekonomisk brottslighet och fusk med felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalats. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

 

Vad är en elektronisk betalning?

En elektronisk betalning är en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör, t ex en bank, och den innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Elektroniska betalningar är t ex betalningar med kontokort, BankID och Swish. Även betalningar med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är elektroniska betalningar.