Moderniserad konsumentköplag från 1 maj 2022

Den tidigare konsumentköplagen från 1990 har nu uppdaterats bland annat med anledning av att vi alltmer handlar över nätet och köper digitala varor och tjänster som t ex e-böcker och streamingtjänster.

Den nya lagen innebär bland annat ett stärkt konsumentskydd genom att tiden för säljarens ansvar att bevisa att fel inte fanns vid köpet förlängs från sex månader till två år (andra tidsgränser gäller för digitala tjänster och innehåll beroende på hur leveransen av dessa sker samt vid köp av levande djur). Reklamationsfristen på tre år är dock inte förändrad, dvs att reklamation måste göras inom tre år från köpet.

 

En annan ny bestämmelse är att den som tillhandahåller varor med digitala delar t ex datorer och mobiler, blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid efter köpet. Säljare av digitala tjänster/innehåll måste också alltid se till att det är den senaste versionen av tjänsten/innehållet som ingår i försäljningen om inget annat har avtalats med köparen.

 

Den nya lagen gäller för köp från och med den 1 maj 2022, den gamla lagen fortsätter att gälla för köp som gjorts tidigare.

 

Den nya lagen hittar du här.