Moms vid kundförluster med anledning av Covid-19

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där man tillfälligt ändrar synen på vad som är en konstaterad kundförlust och därmed rätt att få tillbaka utgående moms. Under pandemin anser Skatteverket det sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – den 31 december 2020.
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Är dessa förutsättningar uppfyllda får säljaren sätta ned den utgående momsen även om man inte har visat på något annat sätt att köparen saknar betalningsförmåga.

 

(Normalt krävs annars att kunden har gått i konkurs och att fordran är bevakad i konkursen för att den utgående momsen ska få minskas. Går inte kunden i konkurs krävs en kreditfaktura för att minska utgående moms men då avsäger man sig också sin fordran).

 

Minskning av utgående moms borde följaktligen kunna göras i den redovisningsperiod som infaller när 3 månader har gått sedan fordran förföll till betalning och då förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda.

 

Det nya ställningstagandet med anledningen av pandemin publicerades den 27 maj 2020:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/383543.html?date=2020-05-27