Ny schablon från skatteverket angående sjukvårdsförsäkringar

Förmån av fri hälso- och sjukvård blev skattepliktigt för anställda i juli 2018. I samband med det upplyste de olika försäkringsbolagen om hur stor del av deras sjukvårdsförsäkringar som avsåg hälso- och sjukvård, dvs hur stor del av premien som var skattepliktig förmån för de anställda, oftast 70-75%. Resterande del av premien avsåg skattefria åtgärder som t ex rehabilitering och förebyggande behandlingar.

Nu har skatteverket gett ut ett ställningstagande där de anser att en schablon på 60 % av premien för en fri sjukvårdsförsäkring ska beskattas som förmån för de anställda. Det förutsätter såklart att det ingår även skattefria åtgärder i försäkringen.

Anledningen till att Skatteverket har gjort detta ställningstagande är att försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring menade att arbetsgivare, försäkringsgivare och Skatteverket gjorde olika bedömningar av proportioneringen mellan skattepliktigt och skattefritt, och att det kunde leda till osund skattekonkurrens på försäkringsmarknaden.

 

 

Vill du läsa mer hittar du ställningstagandet här