Omställningsstöd i ytterligare tre månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs ytterligare så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Ersättning ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna.

Regeringen har aviserat att de avser att förlänga omställningsstödet med även november och december 2020. Vi får återkomma med mer detaljer när förslagen är klara.