Reklamskatten avskaffad från 1 januari 2022

Reklamskatten har varit en tungrodd administration för bl a många idrottsföreningar och dessutom ansetts både omodern och orättvis pga att den drabbat endast annonser i fysiskt tryck, inte annonser via internet eller skärmar. Därför har reklamskatten sänkts i flera steg de senaste åren för att nu helt avskaffas.

Du som är registrerad för reklamskatt blir automatiskt avregistrerad i samband med att skatten avskaffas men du behöver lämna en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021!