Säljer ditt företag varor till privatpersoner inom EU?

Den 1 juli 2021 börjar nya mervärdesskattegler gälla för försäljning av varor som säljs och skickas till privatpersoner i inom EU. I allt fler fall kommer gränsen för att behöva redovisa och betala utländsk moms att överskridas. Från den 1 juli 2021ska du som säljare redovisa utländsk moms när försäljningen till privatpersoner inom EU överskrider 99 680 kr under året.

För att undvika momsregistreringar i flera länder införs ”OSS-systemet” där en särskild mervärdesskattedeklaration kan lämnas för all försäljning till alla EU-länder.

 

Samma datum införs också nya regler för s.k. plattformsföretag. Ett plattformsföretag har en marknadsplats på nätet där säljare och köpare kopplas samman och varorna skickas från tredje land till privatpersoner inom EU. I vissa fall anses du som plattformsföretag ha köpt in varan i eget hamn och sålt den vidare till privatpersonen. Då ska du som plattformsföretag se till att redovisa in utgående moms på försäljningen.

 

Använd länken så kommer du direkt till mer detaljerad info på skatteverkets hemsida!

OSS- redovisning av moms enligt de särskilda ordningarna | Skatteverket