Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020. I aktiebolagslagen finns krav på att ett aktiebolag måste ha tillgångar som minst motsvarar bolagets förpliktelser. Fram till 1 april 2010 var kravet att ett aktiebolag skulle ha 100 000 kronor i aktiekapital, men då sänktes summan till 50 000 kronor för privata aktiebolag.

Nu är det dags igen för en sänkning, och den bygger på den så kallade januariöverenskommelsen. Genom att sänka gränsen till 25 000 kronor hoppas regeringen att aktiebolagsformen ska bli mer attraktiv och hänvisar till erfarenheter från när kravet på aktiekapital sänktes 2010.

 

Regeringen konstaterar också att för tjänste- och kunskapsföretag som inte behöver ha kapitalkrävande tillgångar kan ett krav på 50 000 kronor i aktiekapital vara onödigt betungande. ”Ambitionen bör vara att kravet på aktiekapital inte är högre än nödvändigt.” skriver regeringen på sin webb. Samtidigt konstaterar regeringen att mot detta måste intressen som talar mot en sänkning ställas – så som borgenärsskyddet.

 

I början av september presenterades en lagrådsremiss, som Lagrådet inte hade några synpunkter på, och 8 oktober kom regeringens proposition ”Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag”. Syftet med förändringen är ökad flexibilitet för små och växande företag runt om i landet. Att gränsen för aktiekapital landar på 25 000 kronor beror på att regeringen vill behålla en viss spärr mot oseriöst företagande.

 

Inget tyder i nuläget på att riksdagen kommer att säga nej till propositionen och de nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.