Skattefri provtagning av de anställda

Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder sina anställda provtagning för en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen (tex Covid-19) är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling.

Provtagningen är därför skattefri för den anställda, företaget behöver inte betala några arbetsgivaravgifter och kostnaderna för provtagningen är avdragsgilla. Detta gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställda vid provtagningstillfället är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställda bär antikroppar mot sjukdomen.