Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

Ytterligare en nyhet i pandemins spår är att regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för arbetsgivare att ge skattefria gåvor upp till ett värde på 1 000 kr inkl moms per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter som redan finns med t ex julgåvor. Förutsättningarna är att gåvan ges under perioden 1 juni – 31 december 2020, den får inte ges i form av pengar (eller presentkort som kan bytas mot pengar) och arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda. Det behöver inte vara samma slags gåva till alla, det viktiga är att det är samma värde till alla. Uppfyller man förutsättningarna är gåvan skattefri för de anställda och en avdragsgill kostnad i företaget.

Det går fint att t ex kombinera den tillfälliga gåvan med den vanliga julgåvan och då kan det totala värdet uppgå till 1450 kr inkl moms. Om värdet överstiger den summan ska det överskjutande beloppet beskattas som en förmån för den anställde.

 

Arbetsgivaren kan antingen köpa gåvorna till de anställda eller så kan de anställda köpa gåvorna själva och sedan få ersättning för sina utlägg när de lämnar in kvittot.

 

Gåvorna kan bestå av vad som helst utom pengar, t ex varor, tjänster eller presentkort som inte kan bytas mot pengar. Men se upp om någon skulle vilja avstå sin gåva mot att arbetsgivaren istället skänker pengarna till någon ideell organisation eller liknande, då blir gåvans värde beskattad som lön hos arbetstagaren eftersom gåvan då räknas som pengar.  Men om däremot arbetsgivaren själv bestämmer sig för att, istället för gåvor till de anställda, skänka pengar till en ideell organisation så uppkommer ingen skatteplikt för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inget avdrag för kostnaden för gåvan.