Tillväxtverket ger stöd till internationalisering och digitalisering

Små företag som vill ta hjälp av extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft kan ansöka om affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket. Under 2019 kan man söka inom områdena:

- Internationalisering – för företag som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit
- Digitalisering – för företag som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Vilka kan söka?

Företag som vill växa, har 2-49 anställda, har en omsättning på minst 3 miljoner kronor och har sin ekonomi i ordning kan ansöka om checkarna. Stödet kan användas för att köpa tjänster eller påbörja en projektanställning som tillför ny kompetens till företaget. Projektet får löpa under max 12 månader och ska vara nivåhöjande för företaget, alltså avse en utveckling utöver den vanliga verksamheten.

 

Internationalisering

Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad så kan du använda checkarna till att anlita någon som kan hjälpa dig med att t ex

 

–        Skriva en strategi för internationalisering

–        Göra marknadsundersökningar

–        Söka leverantörer i utlandet

–        Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning

–        Utreda om det behövs produktanpassning av t ex CE-märkning

–        Utreda frågor kopplade till Brexit

 

Digitalisering

Vill du stärka din konkurrenskraft genom digitalisering så kan du använda checkarna till att anlita någon som kan hjälpa dig med att t ex

 

–        Ta fram en digital strategi

–        Identifiera nya affärsmodeller

–        Digitalisera företagets verksamhet och processer

 

Ansökan sker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet, i Halland är det Almi som hanterar ansökningarna. Du kan ansöka om en check på 50 000 – 250 000 kronor vilket får motsvara max hälften av vad projektet kostar, resten betalar ditt företag.

För mer info om t ex ansökningstid mm se www.tillvaxtverket.se